Project Description

A Szalay címer festmény alapjául szolgáló, javítandó címerrajz.

A Szalay címer festmény alapjául szolgáló, javítandó címerrajz.

I. Lipót által 1694-ben Szalay Györgynek, fiának Gábornak, testvérének Jánosnak és az ő gyermekeinek, Pálnak, Imrének és Jánosnak adományozott címer.

A festmény kiindulási alapjául a címer kicsit suta megformálású rajza szolgált. Feladat volt az oroszlán összenyomott alsótestét és a kardra tűzött török fejet kiigazítani, valamint a festményt részletgazdagabbá tenni. Ahhoz, hogy az átszerkesztett oroszlán szépen töltse ki a rendelkezésére álló teret, igazítani kellett a pajzs arányain is. Ezt a korabeli címerfestményeken látható hosszúkásabb pajzsformával meg is lehetett oldani.
A sisaktakaró megformálásának és színezésének logikátlanságait ugyancsak javítani kellett. A kedves Megrendelő kérésére nem törekedtem a teljes szimmetriára, és amennyire lehetett, az eredeti rajz részleteiből dolgoztam.

Kasírozott vászonra, világos drapp színű alapra akril festékkel készült festmény.

Az 1694-es Szalay címerhez kapcsolódó hivatkozások:
Hungaricana, Királyi Könyvek, lllésy-gyűjtemény – Sz312
A Szilvágyiak családi kapcsolatai