Project Description

Az Andorkó család 1668-as címerét Nagy Iván könyvéből (Magyar nemes családok, 1. kötet) vett címerkép részleges átalakításával kellett megfestenem. A kedves Megrendelő részéről kérés volt a pajzsforma átalakítása és a vitéz kiigazítása, végül abban maradtunk, hogy a sisaktakaró is más formát kap. A névfelirat korabeli formákat idéző táblára került. A festmény olajfestékkel készült kasírozott vászonra, a háttér antikolt drapp festést kapott.

Az Andorkó név Anderkó alakban is előfordul, valamint több nemes család is létezik mindkét formában írt névvel. Nagy Iván könyvében összesen 7 bejegyzés szerepel e két név alatt. Ezek közül az általam megfestett címerhez tartozó bejegyzés eképp néz ki:

Anderkó. Czímeres nemeslevelet 1668. szept. 22. A. Gáspár s testvérei, János és Demeter kaptak. Kihirdette ugyanazon évben Szabolcsmegye. – Czímer: kék paizsban zöld halmon vörös kabátos, fehér nadrágos, arany fél-csizmás és fekete kalaposvitéz jobbjában kardot, baljában pálmaágat tart; sisakdísz: növekvő griff karddal, baljában pálmaággal; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. (Siebm. 12.) – Pál h.-böszörményi és György szegvári lakosok, valamint Pál fiai: Ferencz, Mátyás és Antal 1796. aug. 2., Mátyás fiai: András, György és Ferencz pedig 1831. ápr. 18. Csongrádmegyében vétettek fel a nemesek közé. Ugyancsak Csongrádmegyében hirdették ki nemességüket 1835. jun. 1. Antal fia: Rókus, továbbá András fiai: József, Mátyás, András és Miklós. A kihirdetés alapjául Szabolcsmegyének 1795. aug. 24. kelt nemesi bizonyságlevele szolgált. – A család Gömörmegyébe is elszármazott, ahol István darnyai lakos 1761. Szabolcsmegyének 1761. febr. 13. kelt testimoniálásával igazolta származását. – Leszármazás: (…) Vö. Bold. 86.; Siebm. 12; Forgon I/43.; rcsk.”